MISTER DŽIRLO PROMO ELECTRIC CAR

REZERVACIJA AUTOMOBILA

Prije nego pošaljete rezervaciju za automobil, ljubazno Vas molimo da pažljivo pročitate nekoliko pravila za rezervaciju koja važe za sve aplikante.

1) REZERVACIJA NIJE NARUDŽBA
2) REZERVACIJA NE OBAVEZUJE OSOBU NA UGOVORNI ODNOS SA PONUĐAČEM
3) REZERVACIJA STAVLJA OSOBU NA LISTU APLIKANATA (INTERESENATA)
4) REZERVACIJA OBAVEZUJE PONUĐAČA DA ŠALJE KUPOPRODAJNI UGOVOR APLIKANTU
5) KADA APLIKANT PRIHVATI KUPOPRODAJNI UGOVOR I POTVRDI GA SVOJIM POTPISOM PONUĐAČ DAJE ODOBRENJE APLIKANTU ZA PLAĆANJE UGOVORENOG IZNOSA PO PREDRAČUNU
6) APLIKANT IMA ROK OD 5 DANA ZA PLAĆANJE PO PREDRAČUNU
7) POTVRĐENOM UPLATOM PONUĐAČ STAVLJA ODABRANI MODEL U PROIZVODNJU
8) AKO APLIKANT NE IZVRŠI UPLATU U NAVEDENOM ROKU GUBI PRAVO NA LISTI REZERVACIJA I TO MJESTO POSTAJE SLOBODNO ZA SLJEDEĆEG APLIKANTA
9) APLIKANT KOJI JE PROPUSTIO TERMIN PLAĆANJA GUBI PRAVO NA PONOVNU APLIKACIJU U TEKUĆEM KONTIGENTU
10) APLIKANT KOJI JE PROPUSTIO TERMIN MOŽE APLICIRATI U SLJEDEĆEM KONTIGENTU POD UVJETIMA TOG KONTIGENTA
11) REZERVACIJOM I UPLATOM APLIKANT PRELAZI U STATUS KUPCA I CIJENA JE GARANTIRANA DO ISPORUKE VOZILA
12) KUPAC OSTVARUJE PRAVO UMANJENJA RAČUNA NA OSNOVU PRAVA NA BANKARSKU KAMATU NA UPLAĆENA SREDSTVA

REZERVACIJA

TELEFON:

061 510 404

Viber | WhatsApp

PODIJELITE SA VAŠIM PRIJATELJIMA

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email